Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (platné od 1.1. 2015)

pro provoz obchodu www.medjezdravy.cz – prodej ze dvora
provozovatel: Ing. Václav Jaroš, Staré Město pod Landštejnem 4
Tel. 728 014 008 vaclav.jaros@email.cz

Všeobecné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.medjezdravy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

1. Ceny
1.1. Veškeré ceny uváděné na těchto stránkách jsou konečné.
1.2. Ceny v době objednávky jsou platné a zahrnují všechny případné množstevní slevy. Po provedení objednávky nelze ze strany prodávajícího měnit směrem nahoru.
1.3. Ceny jsou při vlastním odběru zboží nebo objednávce vždy potvrzeny kupujícímu, který je svým souhlasem potvrzuje.

2. Objednávka zboží
2.1. Zákazník vybere z nabídky požadovaný sortiment zboží a vyplní počet ks.
2.2. Platba ne možná hotově při osobním převzetí (standardně Staré Město pod Landštejnem, Říčany, Návary; případně dle dohody), bezhotovostně na účet 43-9399640237/0100, nebo na dobírku – hotově při převzetí zboží.
2.3. Zákazník volí způsob dodání (dopravy).
2.4. Zákazník má právo stornovat objednávku do 2 hodin od objednání zboží e-mailem nebo telefonicky.

3. Vyřízení objednávky
3.1. Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
3.2. Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

4. Expedice
4.1. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
4.2. Pokud nebyl dohodnut konkrétní termín dodání je zboží odesláno během 2-5 pracovních dnů.
4.3. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů, má zákazník možnost upozornit na prodlení nebo objednávku stornovat.
4.4. Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.
4.5. Forma zásilky – Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

5. Převzetí zboží
5.1. Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je převzal od dopravce nebo osobně vyzvedl z některého ze skladů.
5.2. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno na základě potvrzené objednávky nebo uzavřené smlouvy.
5.3. Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat neporušenost obalu, druh, množství dodaného zboží a případné odchylky včetně poškození zásilky (rozbité sklenice, poškozený obal, atd.)

6. Vrácení zboží
6.1. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů tj. dodacího listu, daňového dokladu příp. záručního listu.
6.2. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty).

7. Vlastnictví zboží
Prodávající zůstává majitelem veškerého zboží, dokud není uhrazena kupní cena, případně závazky kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží.

8. Záruka a reklamace
8.1. Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.medjezdravy.cz se řídí platnými zákonnými přepisy. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
8.2. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem
b) telefonicky
c) doporučeným dopisem

9. Ochrana osobních dat
Chráníme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data.
Tato data chráníme před zneužitím.